Không có ảnh

Giới thiệu

28 Tháng Tám, 2018 khoasupham 0

Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 trên cơ sở sát nhập các khoa […]

Không có ảnh

Lãnh đạo Khoa Sư phạm

28 Tháng Tám, 2018 khoasupham 0

Giảng viên chính Huỳnh Xuân Phát TRƯỞNG KHOA Liên hệ: – Email: xuanphat@yahoo.com.vn – Điện thoại: 0918 453 431 Giảng viên chính Hứa Bích Thủy PHÓ […]